• مسیر:

معبدِ گارنی، صومعۀ گِقارد

  • مسافت:

 80 کیلومتر

  • مدّت:

حدودِ 5 ساعت

  • خدماتِ پیشنهادیِ شرکتِ اِکستراکُم:
  • وسیلۀ نقلیۀ راحت و مجهز به سیستمِ تهویۀ مطبوع.
  • راهنمایِ فارسی زبان.

نکته: قیمتِ تور بر مبنایِ تعدادِ گردشگران و خدماتِ مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

برایِ اطلاعات بیشتر با آدرسِ الکترونیکی info@extra.am تماس حاصل فرمائید.

Garni

Geghard

معبدِ گارنی

معبدِ گارنی در استان کوتایک واقع در32 کیلومتری جنوب شرقی  ایروان پایتختِ ارمنستان قرار دارد.

 این معبد تنها نیایشگاه غیر مسیحی باقیمانده در ارمنستان است. معبد گارنی در سال 76 میلادی (دورۀ یونانی مآبی) ساخته شده است (باید توجه داشت که مسیحیت به سال 301 میلادی دین رسمی ارمنستان برگزیده شد).

گمان زده می شود که این معبد به خدای خورشید، مهر، اعطا شده است. 24 ستون آن نماد 24 ساعت شبانه روز هستند.

این معبد در سال 1679 میلادی بر اثر زلزلۀ وحشتناکی آسیب فراوان دید و پس از آن چندین بار مورد بازسازی قرار گرفته است.

ابعادِ این بنا 13 * 19 متر است.

در نزدیکی معبد گارنی روستائی به همین نام وجود دارد.

گردشگران می توانند علاوه بربازدید از معبد گارنی از طبیعت باصفای منطقه لذٌت ببرند.

چندین رستوران در اطراف معبد وجود دارند.

Garni-(Wiki)-01

صومعۀ گقارد

صومعۀ گقارد در استان کُوتایکِ ارمنستان قرار دارد. این صومعه بخشی از کوه مجاورِ آن است که از سنگ تراشیده و در فهرستِ میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. معماریِ آن منحصر بفرد است و نمونۀ خوبی از معماریِ قرون وسطیِ ارمنیِ مسیحی است.

فاصلۀ آن از معبدِ گارنی 9 کیلومتر و از ایروان 41 کیلومتر است.

معبدِ گارنی و صومعۀ گِقارد از جاذبه هایِ گردشگری مهمِ ارمنستان به شمار می روند.

Geghard01