• مسیر:

صومعۀ خُور ویراپ، روستایِ آرِنی، نُوراوانک.

  • مسافت:

 250 کیلومتر

  • مدّت:

حدودِ 9 ساعت

  • خدماتِ پیشنهادیِ شرکتِ اِکستراکُم:
  • وسیلۀ نقلیۀ راحت و مجهز به سیستمِ تهویۀ مطبوع.
  • راهنمایِ فارسی زبان.

نکته: قیمتِ تور بر مبنایِ تعدادِ گردشگران و خدماتِ مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

برایِ اطلاعات بیشتر با آدرسِ الکترونیکی info@extra.am تماس حاصل فرمائید.

Khor Virap

Noravank

 خُور ویراپ

صومعۀ خُور ویراپ (به معنیِ گودالِ عمیق یا چاهِ عمیق) صومعه ای است که در دشتِ آراراتِ ارمنستان واقع است. طبقِ نوشتۀ مورخِ ارمنی آگاتانگِقوس، پادشاه تیردادِ سوّمِ ارمنستان، گریگورِ روشنگر را در این چاه به مدتِ 13 سال زندانی کرده است. در قرونِ وسطی در آن مکان کلیسائی بنا شده است. صومعۀ کنونی متعلق به قرنِ 17 است. این صومعۀ از زیارتگاه هایِ اصلی ارمنیان می باشد. امکاناتِ صومعۀ خُور ویراپ بسیار جالب توجه و شاملِ سیستمِ گرمایشی و حمام است.

Khor_Virap

روستایِ آرِنی

روستایِ آرِنی در استانِ وایوتس دزُورِ ارمنستان واقع است. این روستا به خاطرِ انگورِ نوعِ آرِنی مشهور است. کارخانه هایِ شراب سازیِ متعددی در این روستا وجود دارند که از انگور، انار، و میوه هایِ دیگر شراب تهیه می کنند. هر سال در ماهِ اکتبر در این روستا جشنوارۀ شراب برگزار می گردد که در طیِ آن شراب سازان فراورده هایِ خود را عرضه می کنند. این جشنواره با رقص و آواز همراه است.

Արենի գյուղ

نُوراوانک

نُوراوانک صومعه ای متعلق به سدۀ سیزدهم در ارمنستان است. این صومعه در 122 کیلومتریِ ایروان و در نزدیکیِ شهرِ یِقِگنادزُور قرار دارد. نُوراوانک در زبانِ ارمنی به معنیِ «صومعۀ نو» است. در محدودۀ نُوراوانک تعداد زیادی خاچکار (صلیبِ سنگی) قرار دارند.

Նորավանք_Սուրբ_Աստվածածին