• مسیر:

ساقمُوساوانک (صومعۀ ساقمُوس)، شهرِ استپاناوان، دِندروپارک.

  • مسافت:

 ۲۹۰ کیلومتر

  • مدّت:

حدودِ ۹ ساعت

  • خدماتِ پیشنهادیِ شرکتِ اِکستراکُم:
  • وسیلۀ نقلیۀ راحت و مجهز به سیستمِ تهویۀ مطبوع.
  • راهنمایِ فارسی زبان.

نکته: قیمتِ تور بر مبنایِ تعدادِ گردشگران و خدماتِ مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

برایِ اطلاعات بیشتر با آدرسِ الکترونیکی info@extra.am تماس حاصل فرمائید.

Saghmosavank

ساقمُوساوانک (صومعۀ ساقمُوس)

صومعۀ ساقمُوس در روستایِ ساقمُوساوانِ استانِ آراگادزُدنِ ارمنستان واقع است. مطابقِ روایت این  صومعه توسطِ گریگورِ روشنگر قدیس بنا شده است. از بناهایِ اوایلِ دورانِ قرونِ میانه است. بطورِ کامل در نیمۀ اوّلِ سدۀ سیزدهم میلادی شکل گرفته است. فاصلۀ آن تا ایروان ۳۴ کیلومتر است.

 %d5%bd%d5%a1%d5%b2%d5%b4%d5%b8%d5%bd%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84_%d5%bd%d5%a1%d5%b2%d5%b4%d5%b8%d5%bd%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6

شهرِ استپاناوان

این شهر در استانِ لُریِ ارمنستان واقع است. فاصلۀ آن تا ایروان ۱۳۹ کیلومتر و بلندایِ آن از سطح دریا ۱۴۰۰ متر است. از جاذبه هایِ گردشگریِ شهر قلعۀ لُری است که از استپاناوان 5 کیلومتر فاصله دارد. یک مکانِ دیدنیِ دیگر کلیسایِ سارکیسِ مقدس است که متعلق به قرنِ نوزدهمِ میلادی است و در شهر قرار دارد. جمعیتِ شهر مطابقِ سرشماریِ سالِ ۲۰۱۵ میلادی ۱۲۸۰۰ نفر است.

 

دِندروپارک

دِندروپارکِ شهرِ استپاناوان یا باغِ گیاه شناسیِ سودجود  (سُودجی : درختِ کاج) در روستایِ گیولاگاراکِ استانِ لُریِ ارمنستان واقع است. بلندایِ آن از سطح دریا حدودِ۱۵۴۰ متر است. این باغِ گیاه شناسی از جنگلِ طبیعی، گیاهانِ زینتی و انواعِ گیاهان و درختان تشکیل شده است. قسمتِ اعظمِ گیاهان از باغِ گیاه شناسیِ ایروان، همچنین گرجستان، اوکراین، روسیه، فرانسه، چین، ایالاتِ متحدۀ آمریکا، شرقِ دور و غیره آورده شده است. دندروپارک از شهرِ استپاناوان ۱۲ کیلومتر فاصله دارد.

Դենդրոպարկ1