• مسیر:
  • ایروان، اِجمیادزین، کلیسایِ جامع، کلیساهایِ گایانه و هریپسیمۀ مقدس، زوارتنوتس، معبدِ گارنی، صومعۀ گِقارد، سِواناوانک (صومعۀ سِوان)، دریاچۀ سِوان، روستایِ نُوراتوس، دیلیجان، صومعۀ هاقاردزین، گُشاوانک، خُور ویراپ، روستایِ آرِنی، نُوراوانک، شهرِ جرموک، بازارِ یِرِوانیان، وِرنیساژ.
  • مسافت:
  • ۹۰۰ کیلومتر.
  • مُدّت:
  • چهار شب / پنج روز.
  • خدماتِ پیشنهادیِ شرکتِ اِکستراکُم:
  • وسیلۀ نقلیۀ راحت و مجهز به سیستمِ تهویۀ مطبوع.
  • راهنمایِ فارسی زبان.
  • اقامت در هتل همراه با صبحانه.
  • نهار و شام.

نکته: قیمتِ تور بر مبنایِ تعدادِ گردشگران و خدماتِ مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

برایِ اطلاعات بیشتر با آدرسِ الکترونیکی info@extra.am تماس حاصل فرمائید.

Garni

Jermuk gallery

شرحِ تور:

روزِ اوّل

شهرِ اِجمیادزین، کلیسایِ جامعِ اِجمیادزین، کلیساهایِ هریپسیمۀ قدیس و گایانۀ قدیس، زوارتنوتس، تورِ پیاده روی در ایروان.

روزِ دوّم

نیایشگاهِ گارنی، صومعۀ گِقارد، روستایِ نُوراتوس، دریاچۀ سِوان، سِواناوانک (صومعۀ سِوان)

حرکت از ایروان به سویِ نیایشگاهِ گارنی. بازدید از نیایشگاه گارنی. شرکت در مراسم پختِ نانِ لواش. بازدید از صومعۀ گِقارد. حرکت به سویِ دریاچۀ سِوان. بازدید از روستایِ نُوراتوس و موزۀ خاچکار ها (صلیب هایِ سنگی) در فضایِ باز. بازدید از سِواناوانک (صومعۀ سِوان). حرکت به سویِ دیلیجان. شام و اقامت در دیلیجان.

روزِ سّوم

دیلیجان، صومعۀ هاقاردزین، گُشاوانک (صومعۀ گُش).

حرکت از دیلیجان به سویِ صومعۀ هاقاردزین، بازدید از صومعه. سپس بازدید از صومعۀ گُش. بازگشت به ایروان. شام و اقامت در ایروان.

روزِ چهارم

صومعۀ خُور ویراپ، روستایِ آرِنی، شهرِ جِرموک.

حرکت به سویِ جنوب، بازدید از صومعۀ خُور ویراپ. پس از آن حرکت به سویِ روستایِ آرِنی و توقفی کوتاه در آرِنی. بازدید از کارخانۀ شراب سازیِ آرِنی. ایستگاهِ بعدیِ نُوراوانک است. پس از آن حرکت به سویِ شهرِ جِرموک. گشت در شهر. بازگشت به ایروان. شام و اقامت در ایروان.

روزِ پنجم

بازارِ یِروانیان، وِرنیساژ.

بازدید از بازارِ یِرِوانیان، خریدِ میوه هایِ خشک شده به سبکِ سنتیِ ارمنیان. بازدید از وِرنیساژ و خرید صنایع دستی و سوغات. ترانسفر به فرودگاه یا ترمینال.

 شرحِ مکان هایِ دیدنی:

ایروان

شهرِ ایروان (به زبانِ ارمنی یِرِوان) پایتختِ جمهوریِ ارمنستان است. این شهر در امتدادِ رودِ هرازدان واقع شده است. تاریخِ ایروان به قرنِ هشتمِ قبل از میلاد باز می گردد، هنگامی که پادشاه آرگیشتی اوّل در سالِ ۷۸۲ قبل از میلاد آن را بنا نهاد. بنابر داده هایِ آماری جمعیتِ ایروان در ماهِ ژانویۀ سالِ ۲۰۱۴ میلادی بالغ بر یک میلیون نفر بوده است. ایروان از سالِ ۱۹۱۸ میلادی پایتختِ ارمنستان است. ریشه شناسیِ نامِ آن بنابر روایاتِ مردمی به نوحِ پیامبر باز می گردد، هنگامیکه نوحِ پیامبر نخستین خشکیِ دیده شده پس از سیلِ بزرگ را ایروان نامید(یِرِوان : دیده شده).

Ararat-mountain-view-from-Cascade

اِجمیادزین

اجمیادزین (اچمیادزین) نامِ یک شهر در استان آرماویرِ ارمنستان است. کلیسایِ جامعِ اِجمیادزین که در سالِ ۴۸۰ میلادی ساخته شده در این شهر واقع است. آن مرکزِ روحانیِ ارمنیان است. جاثلیقِ کلِ ارمنیان در این شهر زندگی می کند. واژۀ اِجمیادزین به معنایِ ظهورِ تک فرزند است (عیسی مسیح به عنوانِ تنها فرزندِ خدا). فاصلۀ آن تا ایروان ۲۰ کیلومتر است.

کلیسایِ جامعِ اِجمیادزین

کلیسایِ جامعِ حواریِ اجمیادزین در شهرِ اِجمیادزین واقع است. آن در سالِ ۳۰۳ میلادی بنا شده است.کلیسایِ جامعِ اِجمیادزین مهمترین زیارتگاهِ ارمنیانِ حواریِ جهان است. آن مرکزِ روحانی و اداریِ کلیسایِ حواریِ ارمنی است.از کلیسایِ جامعِ اِجمیادزین به عنوانِ نخستین کلیسایِ جامع در تاریخِ مسیحیت یاد می شود.

Արմավիրի մարզ Մայր_տաճարի_ընդհանուր_տեսքը

کلیساهایِ گایانه و هریپسیمۀ قدیس

کلیسایِ گایانۀ قدیس یک کلیسایِ حواریِ ارمنی است. این کلیسا در قرنِ هفتمِ میلادی در شهرِ واغارشاپاتِ (اِجمیادزینِ کنونی) استانِ آرماویرِ ارمنستان ساخته شده است. گایانه سرپرستِ گروهی راهبه بود که در سالِ ۳۰۱ میلادی توسطِ پادشاه تیردادِ سِوّم کشته شد. بر این اساس او به یکی از قدیسانِ حواریِ ارمنستان تبدیل شد. در سالِ ۲۰۰۰ میلادی این کلیسا توسطِ سازمانِ یونسکو در فهرستِ میراثِ جهانی قرار گرفت.

کلیسایِ هریپسیمۀ قدیس یک کلیسایِ حواریِ ارمنی واقع در شهرِ اِجمیادزینِ در استانِ آرماویرِ ارمنستان است. ساخت و سازِ این ساختمان در سالِ ۶۱۸ میلادی به پایان رسیده است. این کلیسا توسطِ سازمانِ یونسکو در فهرستِ میراثِ جهانی قرار گرفته است.

 

زوارتنوتس

کلیسایِ جامعِ حواریِ زوارتنوتس یکی از آثار باستانیِ ارمنستان است که در نیمۀ سدۀ 7 میلادی در نزدیکی شهرِ واغارشاپات (اِجمیادزینِ کنونی) ساخته شده است. زوارتنوتس در زبانِ ارمنی به معنیِ نیروهایِ نگهبان یا فرشته هایِ آسمانی است. این اثر در فهرستِ میراثِ فرهنگیِ جهانیِ یونسکو قرار دارد.

Զվարթնոց-01 (լուսանկարը mshakuyt.am)

معبدِ گارنی

معبدِ گارنی در استان کوتایک واقع در۳۲ کیلومتری جنوب شرقی  ایروان پایتختِ ارمنستان قرار دارد.

 این معبد تنها نیایشگاه غیر مسیحی باقیمانده در ارمنستان است. معبد گارنی در سال۷۶ میلادی (دورۀ یونانی مآبی) ساخته شده است (باید توجه داشت که مسیحیت به سال ۳۰۱ میلادی دین رسمی ارمنستان برگزیده شد).

گمان زده می شود که این معبد به خدای خورشید، مهر، اعطا شده است. ۲۴ ستون آن نماد ۲۴ ساعت شبانه روز هستند.

این معبد در سال ۱۶۷۹ میلادی بر اثر زلزلۀ وحشتناکی آسیب فراوان دید و پس از آن چندین بار مورد بازسازی قرار گرفته است.

ابعادِ این بنا ۱۳ × ۱۹ متر است.

در نزدیکی معبد گارنی روستائی به همین نام وجود دارد.

گردشگران می توانند علاوه بربازدید از معبد گارنی از طبیعت باصفای منطقه لذٌت ببرند.

چندین رستوران در اطراف معبد وجود دارند.

Garni-(Wiki)-01 

صومعۀ گقارد

صومعۀ گقارد در استان کُوتایکِ ارمنستان قرار دارد. این صومعه بخشی از کوه مجاورِ آن است که از سنگ تراشیده و در فهرستِ میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. معماریِ آن منحصر بفرد است و نمونۀ خوبی از معماریِ قرون وسطیِ ارمنیِ مسیحی است.

فاصلۀ آن از معبدِ گارنی ۹ کیلومتر و از ایروان ۴۱ کیلومتر است.

معبدِ گارنی و صومعۀ گِقارد از جاذبه هایِ گردشگری مهمِ ارمنستان به شمار می روند.

Geghard01

روستایِ نُوراتوس

روستایِ نُوراتوس از مکان هایِ سکونیِ قدیمیِ ارمنی است که در آن آثاری از عصرِ آهن و برنز وجود دارند. روستایِ کنونی در سالِ ۱۸۲۹ میلادی پایه گذاری شده است. این روستا در بلندایِ ۱۹۳۴ متری از سطحِ دریا واقع است. آثارِ به جا مانده از قرونِ وسطی به سده های ۹-۱۷ میلادی باز می گردند. نُوراتوس همچنین به واسطۀ قبرستانش که در آن بیش از ۸۰۰ خاچکار (صلیبِ سنگی) وجود دارد، مشهور است.


دریاچۀ سِوان

دریاچۀ سِوان در ۶۷ کیلومتریِ شمالِ شرقیِ ایروان و در استانِ گقارکونیکِ قرار دارد. این دریاچه بزرگترین دریاچۀ قفقاز و از بزرگترین دریاچه هایِ کوهستانیِ آبِ شیرین در جهان است. دریاچۀ سِوان در بلندایِ ۱۹۱۶ متریِ سطحِ دریا واقع شده است. حدود ۳۶ جویبار به این دریاچه می ریزند و تنها رودخانه ای که از سِوان سرچشمه می گیرد رودِ هرازدان است. ماهیِ قزل آلایِ این دریاچه به نامِ ایشخان (شاهزاده) مشهور است.

نام سِوان از ریشۀ اورارتوئی سیونا و به معنی  «سرزمین دریاچه ها» گرفته شده است.

سطح دریاچۀ سِوان ۹۴۰ کیلومتر مربع است. طول دریاچه ۷۸ کیلومتر وعرض آن ۵۶ کیلومتر است.

صومعۀ سِوان که در قرنِ نُهُم میلادی ساخته شده است در قسمت سواحلِ شمالی دریاچۀ سِوان واقع است.

در ساحلِ دریاچۀ سِوان تفریح گاه ها و هتل های متعددی وجود دارند. بعضی از این تفریح گاه ها و هتل ها ا استخرهایِ اختصاصی و بازی های آبی دارند. با توجه به اینکه آبِ دریاچۀ سِوان سرد است، کسانی که مایلند می توانند در ساحلِ دریاچۀ سِوان از این استخرها استفاده نمایند.

در دریاچۀ سِوان علاوه بر شنا می توان به فعالیت هائی مانند قایق رانی، جِت اسکی و غیره پرداخت.

باید توجه داشت که اغلبِ این تفریح گاه ها و هتل ها در سواحل شمالی و شمال غربی دریاچۀ سِوان واقع اند واکثرمردم و گردشگران به این مناطق می روند، در حالیکه تفریح گاه ها و هتل هائی نیز در سواحلِ شرقی و جنوب شرقی دریاچه قرار دارند که با توجه به اینکه افراد کمتری به دلیل دوری راه به این مناطق می روند، مکان های خَلوَت تر، راحت تر و آرامتری برای استراحت و تفریح هستند.

slide-3

سِواناوانک (صومعۀ سِوان)

سِواناوانک یا صومعۀ سِوان یک مجموعه صومعۀ حواریِ ارمنی واقع دراستان گقارکونیکِ ارمنستان می باشد. ساخت وسازِ این صومعه در سدۀ ۹ میلادی به پایان رسیده است. صومعۀ سِوان در شمالِ غربیِ ساحلِ دریاچۀ سِوان قرار دارد. فاصلۀ آن تا ایروان ۶۷ کیلومتر است.

 

 

دیلیجان

شهری سرسبز در شمالِ ارمنستان است که در استانِ تاووش واقع است. به این شهر «سوئیسِ ارمنستان» یا «سوئیسِ کوچک» نیز گفته می شود. این شهر ۱۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. دیلیجان از جاذبه هایِ مهمِ گردشگریِ ارمنستان است. صومعه هایِ هاقارتسین و گُشاوانک و دریاچۀ پارز  (دریاچۀ زلال) در نزدیکی این شهر قرار دارند. فاصلۀ آن تا ایروان ۹۹ کیلومتر است.

صومعۀ هاقاردزین

صومعۀ هاقاردزین یک صومعۀ حواریِ ارمنی متعلق به سدۀ ۱۰ میلادی است (ساخت و سازِ آن در سدۀ ۱۳ میلادی به پایان رسیده است). آن در استانِ تاووشِ در ارمنستان واقع می باشد. فاصلۀ آن از شهرِ دیلیجان ۱۸ کیلومتر است.

گُشاوانک

صومعه ای است در روستایِ گُشِ استانِ تاووشِ ارمنستان.  آغازِ ساخت و سازِ آن به سدۀ ۱۲ میلادی و پایانِ آن به سدۀ ۱۳ میلادی باز می گردد. فاصلۀ آن از ایروان ۱۲۰ کیلومتر است. گُشاوانک دربلندایِ ۱۲۰۰ متری سطحِ دریا قرار دارد. خاچکار (صلیبِ سنگی) گُشاوانک منحصر بفرد است.

 

خُور ویراپ

صومعۀ خُور ویراپ (به معنیِ گودالِ عمیق یا چاهِ عمیق) صومعه ای است که در دشتِ آراراتِ ارمنستان واقع است. طبقِ نوشتۀ مورخِ ارمنی آگاتانگِقوس، پادشاه تیردادِ سوّمِ ارمنستان، گریگورِ روشنگر را در این چاه به مدتِ ۱۳ سال زندانی کرده است. در قرونِ وسطی در آن مکان کلیسائی بنا شده است. صومعۀ کنونی متعلق به قرنِ ۱۷ است. این صومعۀ از زیارتگاه هایِ اصلی ارمنیان می باشد. امکاناتِ صومعۀ خُور ویراپ بسیار جالب توجه و شاملِ سیستمِ گرمایشی و حمام است.

Խոր Վիրապ-01

روستایِ آرِنی

روستایِ آرِنی در استانِ وایوتس دزُورِ ارمنستان واقع است. این روستا به خاطرِ انگورِ نوعِ آرِنی مشهور است. کارخانه هایِ شراب سازیِ متعددی در این روستا وجود دارند که از انگور، انار، و میوه هایِ دیگر شراب تهیه می کنند. هر سال در ماهِ اکتبر در این روستا جشنوارۀ شراب برگزار می گردد که در طیِ آن شراب سازان فراورده هایِ خود را عرضه می کنند. این جشنواره با رقص و آواز همراه است.

www.armenianwinefestival.am

نُوراوانک

نُوراوانک صومعه ای متعلق به سدۀ سیزدهم در ارمنستان است. این صومعه در ۱۲۲ کیلومتریِ ایروان و در نزدیکیِ شهرِ یِقِگنادزُور قرار دارد. نُوراوانک در زبانِ ارمنی به معنیِ «صومعۀ نو» است. در محدودۀ نُوراوانک تعداد زیادی خاچکار (صلیبِ سنگی) قرار دارند.

 

شهرِ جرموک

جِرموک شهری در جنوبِ ارمنستان است که در استانِ وایُوتس دزُور واقع است. فاصلۀ آن تا ایروان ۱۷۰ کیلومتر است و بلندایِ آن از سطح دریا ۲۰۷۰-۱۹۸۰ متر است. جِرموک به واسطۀ آب هایِ گرمِ معدنی، آبشارِ زیبا و طبیعتِ خاصِ خود مشهور است. جِرموک از جاذبه هایِ گردشگریِ مهمِ ارمنستان به شمار می رود و هتل ها و رستوران هایِ خوبی دارد.

 وِرنیساژ

یک بازارِ فضایِ باز در ایروان، پایتختِ ارمنستان است. نامِ این بازار از واژۀ فرانسویِ Vernissage مشتق شده است. این بازار در طی دهۀ ۱۹۸۰ میلادی توسطِ هنرمندانِ ارمنی که شروع به نمایشِ آثارِ هنریِ خود در میدانِ کناریِ اتحادیۀ هنرمندانِ ارمنستان (میدان شارل آزناوور کنونی) کردند، شکل گرفته است. در وِرنیساژ سوغاتِ ارمنستان، کارهایِ دستی هنری، نقاشی، کتاب و غیره به فروش می رسد. وِرنیساژ یکی از مکان هایِ دوست داشتنیِ گردشگران است.