چرا با ما؟

حرفه ای و قابلِ اطمینان

کادرِ با تجربۀ ما سفرِ شما را به خاطره ای فراموش ناشدنی تبدیل خواهند کرد.

انعطاف پذیر و مناسب

سیستمِ قیمت گذاریِ ما انعطاف پذیر و مقرون به صرفه است.

کیفیت

ما سعی می کنیم در زمینۀ ارائۀ خدماتِ گردشگری بهترین باشیم.

رویکردِ شخصی

خواست و سلیقۀ شما معیارِ برنامه ریزیِ ماست.

زیبائی هایِ ارمنستان

زیباترین مکان هایِ ارمنستان را با ما تجربه کنید.

علاقه

ما به کارمان عشق می ورزیم و سیاستِ کاری ما مشتری محور است.

جستجوی تور

تورهای اِکسترا جذاب و دیدنی

تورِ کلاسیکِ ارمنستان

تورِ فرهنگی - تفریحی

تورِ پیاده رویِ ایروان

تورِ گردشگری (حدودِ ۵ ساعت)

نُوراوانک، روستایِ آرِنی، شهرِ جرموک

تورِ گردشگری ( 11 - 10 ساعت)

گارنی - گقارد

معبدِ گارنی و صومعۀ گقِارد (حدودِ 5 - 4 ساعت)

ایروان

تورِ موزه گردی (حدودِ ۶ ساعت)

مسیرهایِ متفاوت

شمال ارمنستان
شمال ارمنستان
جنوب ارمنستان
جنوب ارمنستان
ایروان
ایروان
ارمنستان
ارمنستان